Ελληνικοί Χριστιανικοί διαδικτυακοί σταθμοί

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016

Χαρίσματα Στην Αρχαία Εκκλησία

     «Κάθε προφήτη, που μιλά με το Άγιο Πνεύμα, να μην τον βάζετε σε δοκιμασία, ούτε να τον αμφισβητείτε… Ο καθένας (όμως) που μιλεί εμπνευσμένος από το Πνεύμα, δεν είναι προφήτης, παρά μόνο όποιος έχει τους τρόπους του Κυρίου. Απ’ τη διαγωγή του, λοιπόν, θα αναγνωρισθεί ο προφήτης και ο ψευδοπροφήτης.»
ΔΙΔΑΧΗ 11:7,8 (120 μ.Χ.)

      «Οι αληθινοί μαθητές Του λαμβάνουν χάριν από Αυτόν να κάνουν θαύματα εις το όνομα Του για να υπηρετήσουν τις ανάγκες των άλλων. Συμφώνως με την δωρεά που ο καθένας έχει λάβει απ’ Αυτόν, μερικοί εκβάλλουν δαίμονες βεβαίως και αληθώς… άλλοι έχουν πρόγνωση μελλόντων και οράσεις και προφητικό λόγο. Άλλοι δια της επιθέσεως των χειρών θεραπεύουν τους ασθενείς ήδη δε και καθώς προείπαμε και νεκροί αναστήθηκαν… Και τι περισσότερο να πω; Δεν είναι δυνατόν να απαριθμήσω τα χαρίσματα που η παγκόσμια Εκκλησία εκτελεί στο Όνομα του Κυρίου Ιησού κάθε μέρα, και όλα για το όφελος των εθνικών χωρίς να εξαπατά κανέναν ή να λαβαίνει χρήματα, διότι ότι έλαβε δωρεάν από τον Θεό, ομοίως δωρεάν δίδει εις του άλλους.» 
       «Ο απόστολος δηλώνει ΛΑΛΩΜΕΝ ΣΟΦΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝ (1 ΚΟΡ. 2:6), ορίζοντας σαν ‘τέλειους’ εκείνα τα πρόσωπα που έχουν λάβει το πνεύμα του Θεού και δια μέσω του Πνεύματος ομιλούν σε όλες τις γλώσσες καθώς και εκείνος συνήθιζε να κάνει. Επίσης, εμείς ακούμε για πολλούς αδελφούς μέσα στην Εκκλησία να εξασκούν προφητικά χαρίσματα και δια του Πνεύματος να ομιλούν όλα τα είδη των γλωσσών… αυτούς επίσης ο απόστολος χαρακτηρίζει ως ‘πνευματικούς’ επειδή μετέχουν του Πνεύματος …» (Ειρηναίος Λυών (130 – 202 μ.Χ.), Κατά Ψευδωνύμου Γνώσεως,  ΙΙ:32:4, και V:6:1)
                                                                                                             
      «Ο Δημιουργός υποσχέθηκε την δωρεά του Πνεύματος για τις έσχατες ημέρες, και… ο Χριστός εμφανίσθηκε τις έσχατες αυτές ημέρες ως ο προμηθευτής των πνευματικών χαρισμάτων… Ας δείξει λοιπόν ο Μαρκίων μερικά χαρίσματα από τον Θεόν του, μερικούς προφήτες, τέτοιους που δεν μιλούν με ανθρώπινη χάρη αλλά με το Πνεύμα του Θεού,  τέτοιους πού έχουν προείπει πράγματα που θα γίνουν και έχουν αποκαλύψει τα μυστικά των καρδιών… ας βγάλει (η ομάδα του Μαρκίωνα ή ο ίδιος), έναν ψαλμό ένα όραμα, μια προσευχή, μόνο να είναι σε έκσταση, σε αρπαγή (2 ΚΟΡ. 12:2), έστω μια ερμηνεία γλωσσών που του συνέβη, ας μου δείξει επίσης ότι μια από τις φλύαρες γυναίκες της κοινότητας του, έχουν προφητεύσει… τώρα όμως όλα αυτά τα σημεία εκπορεύονται από την πλευρά μου χωρίς καμιά δυσκολία και είναι σε συμφωνία με τους νόμους τις διατάξεις και τις οδηγίες… του Χριστού και του Πνεύματος και του αποστόλου …» (Σεπτίμιος Τερτυλλιανός (160-240 μ.Χ.), Κατά Μαρκίωνος, 5:8:1-10)

    «Αυτός είναι που τοποθετεί προφήτες μέσα στην εκκλησία, κατευθύνει τους διδασκάλους, μοιράζει τις γλώσσες, δίνει δυνάμεις και θεραπείες, συμβουλεύει και κατευθύνει όποια άλλη δωρεά των χαρισμάτων, και έτσι ολοκληρώνει και τελειοποιεί την Εκκλησία του Κυρίου πανταχού.» (Νοβατιανός +257μ.Χ.)

     Η απόρριψη των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος κατά τον Ειρηναίο της Λυών είναι μια ασυγχώρητη αμαρτία:  «Άλλοι, για να αθετήσουν την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, το οποίο κατά τους εσχάτους καιρούς κατά την ευδοκία του Πνεύματος επιφοίτησε στους ανθρώπους, απορρίπτουν τα χωρία του κατά Ιωάννην ευαγγελίου, στα οποία ο Κύριος υποσχέθηκε πως θα στείλει τον Παράκλητο. Αλλά συγχρόνως αθετούν και το Ευαγγέλιο και το προφητικό πνεύμα. Είναι, πράγματι, δυστυχείς, εφ όσον θέλουν βεβαίως να είναι ψευδοπροφήτες. Αποβάλλουν δε το προφητικό χάρισμα από την Εκκλησία… Μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, ούτε τον Απόστολο παραδέχονται. Διότι στην προς Κορινθίους επιστολή μιλάει με τόση ακρίβεια για το προφητικό χάρισμα και μάλιστα γνωρίζει άνδρες και γυναίκες μέσα στην Εκκλησία που προφήτευαν. Με όλα αυτά, λοιπόν, αυτοί αμαρτάνουν στο Πνεύμα του Θεού και πέφτουν σε ασυγχώρητο αμάρτημα.» (Κατά της Ψευδωνύμου Γνώσεως, G:11:9)


Κυριακή 8 Ιουνίου 2014

H αρχαιότερη προσευχή της εκκλησίας (Θεραπεία, Παρηγοριά, Ελευθερία, Σωτηρία).

«Αξίωσέ μας Κύριε, να ελπίζουμε στο αρχαιότερο από όλη την κτίση Όνομά σου, αφού άνοιξες τα μάτια της καρδιάς μας για να γνωρίσουμε εσένα τον «ΜΟΝΟΝ ΥΨΙΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΨΙΣΤΩΝ, ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΥΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ, ΕΣΕΝΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΑΠΕΙΝΩΝΕΙΣ ΤΟΝ ΕΓΩΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΦΑΝΩΝ... ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΑΠΕΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ, ΠΟΥ ΠΛΟΥΤΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΦΤΩΧΑΙΝΕΙΣ, ΠΟΥ ΘΑΝΑΤΩΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΩΖΕΙΣ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΕΙΣ» (σύνθεση χωρίων Π.Δ.) και εποπτεύεις τα ανθρώπινα έργα, που είσαι βοηθός εκείνων που κινδυνεύουν, ο σωτήρας των απελπισμένων, ο δημιουργός και επίσκοπος κάθε πνεύματος, Αυτός που πολλαπλασιάζεις τα έθνη πάνω στη γη και που από όλα διάλεξες εκείνους που Σε αγαπούν μέσω του Ιησού Χριστού του αγαπημένου παιδιού Σου, δια Του Οποίου μας δίδαξες, μας αγίασες και μας τίμησες. Σου ζητάμε Δέσποτα, να γίνεις βοηθός και προστάτης μας. Σώσε όσους θλίβονται, ελέησε τους ταπεινούς, σήκωσε αυτούς που έχουν πέσει, φανερώσου σ' αυτούς που Σε παρακαλούν, θεράπευσε τους αρρώστους, επανέφερε αυτούς που έχουν παραπλανηθεί από το λαό Σου, χόρτασε τους πεινασμένους, ελευθέρωσε τους φυλακισμένους, σήκωσε τους ασθενείς, παρηγόρησε τους ολιγοψύχους, ας γνωρίσουν τα έθνη, ότι Συ είσαι ο Μόνος Θεός και ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός Σου και εμείς λαός Σου, πρόβατα της δικής Σου ποίμνης…»

Κλήμης Α' Ρώμης (+100 μ.Χ.)
Επιστολή προς Κορινθίους

Πηγή: www.theapostolicfaith.gr

Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013

"ΠΕΡΙ ΑΔΟΥ"

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΩΣΗΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
(Μετάφραση εκ του Αγγλικού βιβλίου "The Complete Works of Josephus")

1.    Τώρα σχετικά με τον Άδη, όπου κρατούνται οι ψυχές των δικαίων και των αδίκων, είναι απαραίτητο να μιλήσουμε γι' αυτόν. Ο Άδης είναι ένας τόπος, στον κόσμο, που δεν έχει αποπερατωθεί κανονικά. Είναι μία υπόγεια περιοχή, όπου το φως αυτού του κόσμου δεν φέγγει και γι' αυτό το λόγο υπάρχει εκεί ένα μόνιμο σκοτάδι. Αυτή η περιοχή έχει παραχωρηθεί σαν ένας μέρος φύλαξης των ψυχών, στις οποίες έχουν ανατεθεί άγγελοι να τις φυλάττουν, και οι οποίοι αποδίδουν σε αυτές προσωρινές κολάσεις (τιμωρίες), σύμφωνα με τη ζωή και τα έργα του καθενός.
2.    Σ' αυτή τη περιοχή υπάρχει ένα ορισμένο μέρος που έχει ξεχωριστεί ιδιαίτερα, σαν μία λίμνη άσβεστου πυρός, μέσα στην οποία υποθέτουμε ότι κανείς μέχρι τώρα δεν έχει ριφθεί. Αλλά είναι ετοιμασμένη για μία ημέρα προκαθορισμένη από τον Θεό, κατά την οποία μία δίκαιη κρίση θα γίνει για όλους τους ανθρώπους. Όταν οι ασεβείς και εκείνοι που υπήρξαν ανυπάκουοι στον Θεό, και έδωσαν τιμή σε τέτοια είδωλα όπως αυτά που είναι μάταια έργα χειρών ανθρώπων, σαν να ήταν ο Θεός, θα καταδικαστούν σε αυτήν την αιώνια κόλαση (τιμωρία), γιατί έγιναν αίτιοι μολυσμάτων. Ενώ οι δίκαιοι θα αποκτήσουν μίαν άφθαρτη και αναλλοίωτη βασιλεία. Αυτοί (οι δίκαιοι) είναι τώρα περιορισμένοι στον Άδη, αλλά όχι στο ίδιο μέρος όπου είναι οι ασεβείς.
3.    Γιατί υπάρχει μία κάθοδος σε αυτόν τον τόπο (στον Άδη), στη πύλη του οποίου, πιστεύουμε ότι στέκεται ένας αρχάγγελος με ένα στράτευμα, και από την οποία πύλη , αυτοί που περνούν και οδηγούνται προς τα κάτω, από τους αγγέλους που είναι υπεύθυνοι για τις ψυχές, δεν πηγαίνουν όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Αλλά οι δίκαιοι οδηγούνται προς τα δεξιά , με ύμνους, που ψάλλονται από τους αγγέλους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό το μέρος, σε μία περιοχή φωτός , στην οποία κατοικούν οι δίκαιοι από καταβολής κόσμου. Εκεί δεν στενοχωρούνται από ανάγκες, αλλά απολαμβάνουν μόνιμα την ευημερία των αγαθών πραγμάτων που βλέπουν, και χαίρονται με τη προσμονή εκείνων των νέων απολαύσεων, οι οποίες θα είναι παράξενες για τον καθένα τους, εκτιμώντας εκείνα τα πράγματα που είναι πέρα από εκείνα που εμείς έχουμε εδώ (στη γη). Εκεί δεν υπάρχει μόχθος, θερμός καύσωνας, διαπεραστικό ψύχος, ούτε αγκάθια. Αλλά η επιδοκιμασία των πατέρων (πατριαρχών) και των δικαίων, τους οποίους πάντα βλέπουν να τους χαμογελούν, ενώ περιμένουν για εκείνη την ανάπαυση και την αιώνια νέα ζωή στον Ουρανό, η οποία πρόκειται να διαδεχτεί αυτή τη περιοχή. Αυτή τη περιοχή την αποκαλούμε Ο Κόλπος του Αβραάμ.
4.    Αλλά ως προς τους ασεβείς, αυτοί σύρονται διά της βίας προς τα αριστερά, από τους αγγέλους που είναι διορισμένοι για να τιμωρούν, και δεν πηγαίνουν (οι ασεβείς) πλέον με καλή διάθεση, αλλά σαν φυλακισμένοι που τους σέρνουν με βία. Σ' αυτούς (τους ασεβείς) στέλνονται οι άγγελοι, οι οποίοι είναι διορισμένοι επάνω σε αυτούς για να τους ελέγχουν και να τους απειλούν με το τρομερό τους βλέμμα, και να τους σπρώχνουν ακόμα πιο κάτω. Τώρα, αυτοί οι άγγελοι που είναι διορισμένοι επάνω σε αυτές τις ψυχές, τους σέρνουν μέχρι τα όρια της ίδιας της κόλασης (σ. πιθανά εννοεί τη λίμνη του πυρός). Όταν πλησιάζουν εκεί ακούν τον θόρυβό της (κόλασης) και δεν μπορούν να σταθούν κοντά εξαιτίας του καυτού ατμού της. Αλλά όταν βλέπουν από πιό κοντά αυτό το θέαμα, που μοιάζει σαν μία τρομερή και υπερβολικά μεγάλη έκταση φωτιάς, καταλαμβάνονται από μία γεμάτη φόβο αναμονή της μέλλουσας κρίσεως, και μ' αυτό το τρόπο είναι σαν να τιμωρούνται ήδη, και όχι μόνον αυτό, αλλά όταν βλέπουν τον τόπο των πατέρων και των δικαίων, τιμωρούνται ακόμα και μ' αυτόν τον τρόπο, γιατί ένα βαθύ και μεγάλο χάος έχει στερεωθεί ανάμεσά τους. Έτσι ένας δίκαιος που έχει συμπόνοια γι' αυτούς δεν μπορεί να πάει εκεί, ούτε ένας άδικος μπορεί να περάσει πάνω από αυτό (το χάος) ακόμα και άν είναι αρκετά τολμηρός.
5.    Αυτή είναι η πραγματεία σχετικά με τον Άδη, όπου φυλάσσονται οι ψυχές όλων των ανθρώπων μέχρι έναν κατάλληλο καιρό, τον οποίο έχει ορίσει ο Θεός, όταν θα αναστήσει όλους τους ανθρώπους από τους νεκρούς, όχι κάνοντας μία μετανάστευση

Χρόνος συγγραφής : περί τα τέλη του 1ου αιώνα μ.Χ. Από αυτήν την άποψη όλα όσα αναφέρονται εδώ είναι πολύ σημαντικά γιατί αντανακλούν τη πίστη των Ιουδαίων του 1ου αιώνα μ.Χ.για τη μετά θάνατον ζωή. Έτσι κατανοούμε καλύτερα τα γραφόμενα των Αποστόλων σχετικά με τη κρίση, τον Αδη, την ανάσταση, τη μέλλουσα Βασιλεία κλπ.

Πηγή: Κέντρο Βιβλικών Μελετών


Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

Τ᾿ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ

       Κείμενα αναγνώσιμα αδιαλείπτως στους αιώνες είναι μόνο τ’ αλφαβητικά. Το αλφάβητο, το μόνο φθογγικό γραμματάριο, επινοήθηκε για τα πρώτα αδιαλείπτως αναγνώσιμα κείμενα. τα άλλα κείμενα, τα προαλφαβητικά, ή δεν διαβάστηκαν καθόλου ή, όσα διαβάστηκαν, διαβάστηκαν με πολλή δυσκολία και ανεπαρκώς, όπως η αχαϊκή συλλαβική γραφή, και δεν είναι τίποτε πέρα από σεκρετάριες σημειώσεις αποθηκευτικές. τ’ αδιαλείπτως στους αιώνες αναγνώσιμα αλφαβητικά κείμενα της προ Χριστού εποχής είναι μόνο εβραϊκά, ελληνικά, και λατινικά. όλα τα κείμενα όλων των άλλων εθνών της γης είναι της μετά Χριστόν εποχής.
   Για τα εβραϊκά κείμενα, που είναι τ’ αρχαιότερα όλων των κειμένων της ανθρωπότητος, επινοήθηκε το αλφάβητο, που έπειτα δόθηκε στους γύρω Σημίτες και Χαμίτες, μεταξύ των οποίων και οι Φοίνικες˙ οι Φοίνικες το έδωσαν στους Έλληνες, οι Έλληνες στους Ρωμαίους, κι έπειτα Έλληνες και Ρωμαίοι μαζί σ’ όλη την ανθρωπότητα. Σήμερα με το αλφάβητο γράφει όλη η ανθρωπότης εκτός από τοὺς Ινδοὺς τους Κινέζους και τους Ινδοκινέζους. Αρχαιότερα κείμενα της ανθρωπότητος είναι 15 βιβλία της Π. Διαθήκης, 9 ιστορικά και 6 ποιητικά, ήτοι του ΙΕ π.Χ. αιώνος τα τρία του Μωϋσή Γένεσις, Νόμος ( = Έξοδος + Λευϊτικόν + Αριθμοί), και Δευτερονόμιον, του ΙΒ αιώνος τα δύο Ιησούς και Κριταί, και του ΙΑ τα τέσσερα ιστορικά Δάν ( = Κρ 17-18), Βενιαμίν ( = Κρ 19-21), Ρούθ, και Βασιλεία Δαυίδ ( =Α - Β Βασιλειών), και τα 6 ποιητικά Ψαλμοί (μόνον οι 100), Ιώβ, Παροιμίαι, Σοφία ( =Πρμ 1-9), Εκκλησιαστής, Άσμα .
     Μετά τα παραπάνω 15 βιβλία της Π. Διαθήκης δεύτερα χρονικώς κείμενα της ἀνθρωπότητος είναι τα ελληνικά Ομηρικά Έπη Ιλιάς και Οδύσσεια, του ΙΑ π.Χ. αιώνος.
     Τα υπόλοιπα βιβλία της Π. Διαθήκης γράφτηκαν από τον Θ π.Χ. αιώνα μέχρι τον Ε (424 π.Χ.).
τα υπόλοιπα ελληνικά κείμενα γράφτηκαν από τον Θ΄ π.Χ. αιώνα κι έπειτα.
    Αρχαιότερα σῳζόμενα λατινικά κείμενα είναι τα έργα του Πλαύτου, γραμμένα ανάμεσα στα έτη 220 ‑ 180 π.Χ. τα υπόλοιπα λατινικά είναι νεώτερα.
    Από το 300 μ.Χ. αρχίζουν τα συριακά και τ’ άλλα χριστιανικά κείμενα πλην των ελληνικών και λατινικών, ήτοι συριακά, κοπτικά, αραβικά, αιθιοπικά, αρμενικά, γεωργιανά, γοτθικά, περσικά, και σλαβονικά, όλα χριστιανικά. Νεώτερα κι ἀπ’ αυτά είναι τα μωαμεθανικά αραβικά, και τα ειδωλολατρικά ινδικά, κινεζικά, ινδοκινεζικά, ιαπωνικά, κορεατικά, και παλαιοαμερικανικά, γραμμένα χρονικώς με τη σειρά που τ’ ἀπαριθμώ από τον Ζ΄ μέχρι το ΙΕ΄ αιώνα.
    Αισθάνομαι πολλή χαρά και ικανοποίηση και καύχηση που οἱ άνθρωποι του θεού και της Βίβλου είναι εκείνοι που έδωσαν στην ανθρωπότητα τα γράμματα και δρομολόγησαν τις επιστήμες, κι αυτό μόνο σαν πάρεργό τους˙ διότι το έργο της αποστολής των είναι άλλο και πολύ υψηλότερο

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013

Ας μην παραλύσουν τα χέρια σου

Στις 14 Ιουλίου 1974, σε ένα θρησκευτικό περιοδικό εμφανίστηκε ένα άρθρο με τίτλο: "Μια Θανατηφόρα Ασθένεια του Πνεύματος". Έγραφε: Οι πιστοί είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε μια καταστροφική πνευματική ασθένεια. Αυτή η ασθένεια μπορεί να κάνει τα δαιμόνια να φαίνονται ισχυρότερα από τους αγγέλους, μειώνει το Λόγο του Θεού σε απλό μελάνι επάνω σε φύλλα χαρτιού και συρρικνώνει το Θεό στο μέγεθος ενός ανθρώπου. Αυτή η άκρως μεταδοτική ασθένεια έχει διαιρέσει εκκλησίες και έχει πνίξει πνευματικούς οραματισμούς. Είναι επίσης γνωστό πως έχει τερματίσει πολύ δυναμικές διακονίες. Αν το πρόσωπο που έχει προσβληθεί εγκαταλείψει τον αγώνα, γίνεται ένα ακόμα θύμα των τελικών σταδίων αυτής της ασθένειας. Η ασθένεια αυτή, όταν όλη η μεταμφίεση αφαιρεθεί, έχει ένα όνομα: "αποθάρρυνση" . Η αποθάρρυνση είναι καταστροφική. Κανένας ποτέ δεν έφυγε μακριά από το Χριστό χωρίς πρώτα να αποδυναμωθεί από αυτή την ασθένεια. Και όταν κάποιος αποδέχεται και φιλοξενεί την αποθάρρυνση στη ζωή του, πολύ γρήγορα μετατρέπεται στην αμαρτία της απιστίας... Σε αυτό τον ιό κανένας δεν έχει ανοσία.
Ο Norman Cousins είπε: "Ο θάνατος δεν είναι η μεγαλύτερη απώλεια στη ζωή. Η μεγαλύτερη απώλεια είναι αυτό που πεθαίνει μέσα μας ενώ ακόμα ζούμε". Στον Σοφονία 3.16, βλέπουμε την προτροπή: "ας μην παραλύουν τα χέρια σου". Δηλαδή, ας μην χάσουν τη σιγουριά τους, την ελπίδα και το θάρρος τους, δηλαδή ας μην αποθαρρυνθούν.
Η αποθάρρυνση δεν είναι ασυνήθιστη. Στον Ησαϊα 38:14, ο βασιλιάς Εζεκίας αποκαλύπτει ότι όταν πάλευε με την ασθένεια ήταν "καταθλιμένος". Στο Δανιήλ 7:25 προειδοποιούμαστε για το πως ο εχθρός θέλει να "κατατρέχει τους αγίους τού Υψίστου". Η εβραϊκή λέξη που χρησιμοποιείται εδώ για το "κατατρέχει" σημαίνει: "κουράζω πνευματικά, ανησυχώ το νου". Ο Παύλος έγραψε στο Β΄Κορινθίους 4:1 "Γι' αυτό, έχοντας αυτή τη διακονία, όπως ελεηθήκαμε, δεν αποκάνουμε". Το "αποκάμω" χρησιμοποιούταν για ένα στρατιώτη που στη διάρκεια της μάχης έχανε τη δύναμή του, δείλιαζε και έφευγε προς τα πίσω. Στην Α' Πέτρου 1:6, ο απόστολος λέει πως ίσως "λυπηθείτε λίγο μέσα σε διάφορους πειρασμούς". Η λέξη "λυπηθείτε" υπονοεί μια μελαγχολία. Είναι ειρωνεία αλλά ο μεγάλος Βρετανός κήρυκας C.H.Spurgeon, ενώ οδηγούσε πλήθη στο Χριστό μέσα από το δυναμικό του κήρυγμα, υπέφερε συγχρόνως από τρομερές περιόδους μελαγχολίας. Συχνά ένιωθε σαν να μην είχε καταφέρει τίποτα στη ζωή του. Πήγαινε τακτικά στον κήπο του, σήκωνε τα χέρια του στο Θεό και φώναζε "Κύριε, ποτέ δε σε επιθύμησα περισσότερο και παρόλα αυτά το πνεύμα μου ποτέ δεν ήταν πιο πεσμένο. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Πολλά πράγματα συνεισφέρουν στην αποθάρρυνση:

1. ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΟΥΡΑΣΗ. Ένα κουρασμένο σώμα μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε μια καταθλιμμένη ψυχή. Να γιατί ο Χριστός έδωσε οδηγία στους μαθητές Του, που τους είχε στείλει να διακονήσουν στις γειτονικές πόλεις, "ελάτε ... ιδιαιτέρως ...και αναπαύεστε λίγο" Μάρκ 6:31. Ο Παύλος επίσης αναγνώριζε ότι η υπερκόπωση είναι μια απειλή για όσους διακονούν υπηρετώντας τους ανθρώπους. "Και ας μη αποκάμνουμε πράττοντας το καλό· επειδή, αν δεν αποκάμνουμε, θα θερίσουμε στον πρέποντα καιρό" Γαλάτες 6:9.
2. ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ. Ένας ανώνυμος κληρικός είπε κάποτε το εξής λυπηρό: "Όταν μπήκα στη διακονία νόμισα ότι επρόκειτο να σώσω τον κόσμο και να βοηθήσω όλους τους ανθρώπους. Αυτό όμως ήταν πριν πολύ καιρό. Τώρα είμαι πολύ περισσότερο απαισιόδοξος. Δεν πιστεύω πως μπορεί οποιοσδήποτε να κάνει μια τόσο μεγάλη διαφορά και έτσι οι στόχοι μου είναι απλούστεροι. Το μόνο που θέλω είναι να επιβιώσω".
3. ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ.  Στις Παροιμίες 13:12 λέει: "Η ελπίδα που αναβάλλεται, ατονεί την καρδιά· ενώ όταν έρχεται το ποθούμενο, είναι δέντρο ζωής". Στο βιβλίο του "Καμιά από αυτές τις ασθένειες", ο Dr. S. I. McMillen γράφει για τα διαφορετικά αποτελέσματα της απελπισίας και της ελπίδας στη φυσική υγεία αυτών που είναι σε αγχωτικές καταστάσεις. Αναφέρει την πεποίθηση του Dr. Harold Wolff πως η αίσθηση της απελπισίας οδήγησε στο θάνατο χιλιάδων συμμαχικών στρατιωτών που κρατούνταν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Οι αιχμάλωτοι, εξαιτίας της αποθάρρυνσης, έχασαν κάθε ελπίδα πως θα απελευθερωνόταν κάποτε. Χωρίς την ελπίδα, αν και υπήρχαν αρκετές προμήθειες ώστε να επιβιώσουν, "οι κρατούμενοι έγιναν απαθείς", γράφει ο Dr. Wolff, "αδιάφοροι, χωρίς να τρώνε και να πίνουν, χωρίς να βοηθούν τον εαυτό τους, κοιτούσαν το κενό και τελικά πέθαιναν". Και ο Dr. Wolff καταλήγει: "Η ελπίδα, όπως η πίστη και ο σκοπός στη ζωή, είναι αληθινά φάρμακα".
4. ΑΝΘΡΩΠΟΙ. Μιλώντας για τους δέκα κατασκόπους του Ισραήλ, η Γραφή λέει πως "δείλιασαν την καρδιά των γιων Ισραήλ" Αριθμοί 32:9. Ο George B. Duncan έχει πει: "Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα για να κρύψουν τον ήλιο από τη ζωή της ψυχής", και αρκούν μόνο ένα δύο αρνητικά λόγια για να φέρουν αποθάρρυνση. "Θάνατος και ζωή είναι στο χέρι της γλώσσας"  Παροιμίες 18:21
5. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΡΟΥΤΙΝΑ. Στους Αριθμούς 21:4 βλέπουμε πως "ο λαός λιγοψύχησε στον δρόμο". Ένα παιδί της δευτέρας δημοτικού ζητήθηκε να γράψει για τους γονείς του. Να πως το παιδί περιέγραψε τον πατέρα του: "Μπορεί να σκαρφαλώσει στο ψηλότερο βουνό ή να κολυμπήσει τον μεγαλύτερο ωκεανό. Μπορεί να πετάξει γρηγορότερα από το πιο γρήγορο αεροπλάνο και να παλέψει με την πιο δυνατή τίγρη. Ο πατέρας μου μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Αλλά τον περισσότερο καιρό απλώς βγάζει έξω τα σκουπίδια".
Η αποθάρρυνση μπορεί να νικηθεί. Στο 30 κεφάλαιο του Α΄Σαμουήλ έχουμε το περιστατικό που ο Δαβίδ έρχεται σε έναν τόπο που ονομάζεται Σικλάγ. "Σικλάγ" σημαίνει "υπερβολική απελπισία". Στη Σικλάγ ο Δαβίδ έμαθε ότι η οικογένειά του αιχμαλωτίστηκε και οι άνθρωποί του στράφηκαν εναντίον του. Αντί να διαλυθεί και να τα παρατήσει, διαβάζουμε πως "ο Δαβίδ, όμως, δυναμώθηκε στον Κύριο τον Θεό του" (εδάφιο 6). Υπενθύμισε στον εαυτό του ότι ο Κύριος ήταν στο πλευρό του και στράφηκε με πίστη στον Θεό του. Με ανανεωμένη τη δύναμή του, βάδισε μπροστά και η Γραφή λέει πως "ο Δαβίδ ελευθέρωσε όσα άρπαξαν" (εδάφιο 18). Επιπλέον, ήταν στη Σικλάγ που ο λαός ήρθε και ζήτησε από το Δαβίδ να γίνει ο βασιλιάς τους. Αυτό το μέρος της μεγάλης ήτας έγινε το μέρος της μεγάλης νίκης.
Στο Λουκά 18:1, ο Χριστός μας θυμίζει πως είναι μέσω της προσευχής και της επικοινωνίας με το Θεό που μπορούμε να προστατευτούμε ώστε να μην "αποκάμουμε". Όταν η βασίλισσα της Σεβά συναντήθηκε με το βασιλιά Σολομώντα, δεν τον ρώτησε μόνο δύσκολα ερωτήματα, αλλά επίσης "μίλησε μαζί του για όλα όσα είχε στην καρδιά της" (Α΄Βασιλέων 10:2). Ο Spurgeon λέει για αυτό τα εξής: "Άνοιξε τον εαυτό της σ' αυτόν, του είπε όλα όσα ήταν κρυμμένα στην καρδιά της και ο Σολομώντας την άκουσε προσεκτικά και, χωρίς αμφιβολία, της μίλησε έτσι ώστε να φύγει γεμάτη χαρά. Γνωρίζουμε τον Ένα που είναι "μεγαλύτερος του Σολομώντα", στον οποίο είναι ασφαλές και ευλογημένο να πούμε όλα όσα είναι στην καρδιά μας. Αυτός είναι πρόθυμος να μας ακούσει και να επικοινωνήσει μαζί μας. Όσο πιο ειλικρινείς και ανοιχτοί είμαστε μαζί του, τόσο περισσότερο θα ευχαριστηθεί και τόσο το καλύτερο θα είναι για εμάς".
"Εσείς, όμως, ενδυναμώνεστε, και ας μη είναι χαλαρωμένα τα χέρια σας· επειδή, στο έργο σας θα υπάρξει μισθός" Β΄Χρονικών 15:7

πηγή: http://www.hetheos.gr
 

Σάββατο 9 Μαρτίου 2013

Αγ. Πολυκάρπου Σμύρνης -Προς Φιλιππισίους-

     ῾Ο Πο­λύ­καρ­πος καί οἱ πρε­σβύ­τε­ροι πού εἶ­ναι μα­ζί του πρός τήν ᾿Εκ­κλη­σί­α τοῦ Θε­οῦ πού πα­ροι­κεῖ στο­ύς Φι­λίπ­πους. ἄς πλη­θυν­θοῦν σέ σᾶς τό ἔ­λε­ος καί ἡ εἰ­ρή­νη ἀ­πό τόν παν­τοκρά­το­ρα Θεό καί τόν ᾿Ι­η­σοῦ Χρι­στό τό σωτῆ­ρα μας.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Οὔ­τε ἐ­γώ οὔ­τε ἄλ­λος σάν ἐ­μέ­να μπο­ρεῖ νά συγ­κρι­θῆ στή σο­φί­α μέ τό μα­κά­ριο Παῦ­λο πού ἦλ­θε στόν τό­πο σας πα­λαι­ό­τε­ρα ὁ ἴ­διος καί δί­δα­ξε μ᾿ ἄ­κρί­βεια καί βε­βαι­ό­τη­τα τό λό­γο τῆς ἀ­λή­θε­ί­ας καί κα­τό­πιν ὄν­τας μα­κριά ἔ­γρα­ψε σέ σᾶς ἐ­πι­στο­λές. Σ᾿ αὐ­τές ἄν ἐγ­κύ­πτε­τε θά μπο­ρεῖ­τε νά ο­ί­κο­δο­μη­θῆ­τε στήν πί­στι πού σᾶς δό­θη­κε. ῾Η πί­στι εἶ­ναι ἡ μη­τέ­ρα ὅ­λων μας. Τήν ἀ­κο­λου­θεῖ ἡ ἐλ­πί­δα. Καί προ­πομ­πός της εἶ­ναι ἡ ἀ­γά­πη στό Θεό καί τό Χρι­στό καί τόν πλη­σί­ον. ῞Ο­ποι­ος βρί­σκε­ται μέ­σα σ᾿ αὐ­τά, ἐκ­πλη­ρώ­νει ὅ­λην τήν ἐν­το­λή τῆς δι­και­ο­σύ­νης· δι­ό­τι ἐ­κεῖ­νος πού ἔ­χει ἀ­γά­πη εἶ­ναι μα­κριά ἀ­πό κά­θε ἁ­μαρ­τί­α.
      ᾿Αρχή δέ πάν­των χα­λε­πῶν φυ­λαρ­γυ­ρί­α. Ξέ­ρον­τας, λοι­πόν,  ὅ­τι τί­πο­τα δέν ἔ­χο­με φέρει μα­ζί μας στόν κό­σμο αὐ­τό, ἀλλ᾿ οὔ­τε καί τί­πο­τα δέ θά μπο­ρέ­σου­με νά πά­ρο­με μα­ζί μας ὅ­ταν θά φε­ύ­γου­με, ἄς ἁρ­μα­τω­θοῦ­με μέ  τά ὅ­πλα τῆς δι­και­ο­σύ­νης καί ἄς μά­θου­με τόν ἑ­αυ­τό μας πρῶ­τα νά βα­δί­ζου­με στήν ἐν­το­λή τοῦ Κυ­ρί­ου. ῎Ε­πει­τα ἄς δι­δά­ξου­με καί τίς γυναῖ­κες μας σύμ­φω­να μέ τήν πί­στι, ἀ­γά­πη καί τήν ἀ­γνό­τη­τα πού το­ύς δό­θη­κε, ὥ­στε νά εἶ­ναι ἀ­φω­σι­ω­μέ­νες στο­ύς ἄν­δρες τους μέ­σα σέ κά­θε ἀ­λή­θεια καί νά ἀ­γα­ποῦν το­ύς πάν­τες μέ­σα σέ κά­θε ἐγ­κρά­τεια, καί τά τέ­κνα τους νά τά μορ­φώ­νουν στό φό­βο τοῦ θε­οῦ. Τίς χῆ­ρες νά τίς δι­δά­σκε­τε νά σω­φρο­νοῦν στό ἔ­δα­φος τῆς πί­στε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου, νά γνοι­ά­ζον­ται ἀ­κα­τάπαυ­στα γιά ὁ­λους, νά στέ­κον­ται μα­κριά ἀ­πό κά­θε δι­α­βο­λή, κα­τα­λα­λιά, ψευ­δο­μαρ­τυ­ρί­α, φυ­λαρ­γυ­ρί­α καί κά­θε ἄλ­λο κα­κό, ξέ­ρον­τας ὅ­τι ἀ­πο­τε­λοῦν θυ­σι­α­στή­ριον τοῦ Θε­οῦ, ὁ ὁ­ποῖος ὅ­λα τά ἐ­ξε­τά­ζει μέ λε­πτο­λο­γί­α καί τί­πο­τε δέν τοῦ ξε­φε­ύ­γει το­ύς λο­γι­σμο­ύς οὔ­τε ἀ­πό τά νο­ή­μα­τα οὔ­τε ἀ­πό τά κρυ­πτά τῆς καρ­δί­ας
------------------------------------------------------------------------------------------------

     Σᾶς πα­ρα­κα­λῶ, λοι­πόν, ὅ­λους νά πειθαρ­χῆ­ται τῷ λό­γῳ τῆς δι­και­ο­σύ­νης καί νά ὑ­πο­μέ­νε­τε ὅ­λην τήν ὑ­πο­μο­νή, πού τήν εἴ­δα­τε μέ τά μά­τια σας ὄ­χι μό­νο στά πα­ρα­δε­ίγ­μα­τα τῶν μα­κα­ρί­ων ᾿Ι­γνα­τί­ου, Ζω­σί­μου καί Ρο­ύ­φου, ἀλ­λά καί σέ ἄλ­λων δι­κῶν σας καί στόν ἴ­διο τόν Παῦ­λο καί στο­ύς λοι­πο­ύς ᾿Α­πο­στό­λους· ἔ­χον­τας τήν πε­πο­ί­θη­σι ὅ­τι ὅ­λοι αὐ­τοί οὐκ εἰς κε­νόν ἔ­δρα­μον, ἀλ­λά μέ­σα στήν πί­στι καί τή δι­και­ο­σύ­νη καί ὅ­τι τώ­ρα βρί­σκον­ται στόν τό­πο πού ἄ­ξι­ζαν κοντά στόν Κύ­ριο, μέ τόν ὁ­ποῖ­ο συ­νέ­πα­θαν. Δι­ό­τι δέν ἀ­γά­πη­σαν τόν αἰ­ῶ­να αὐ­τό, ἀλ­λά τόν Κύ­ριο πού πέ­θα­νε γιά μᾶς καί ὁ Θε­ός τόν ἀ­νέ­στη­σε.
 

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013

Με τι μοιάζει η πληγωμένη καρδιά;


           Ταραγμένος - (Γένεση μα:7-8 Δανιήλ β:13 Ιωάννης ιγ:21,),
           Σε αγωνία ή καταπίεση - (Α΄ Σαμουήλ α:15)
           Θυμωμένος- (Εκκλησιαστής ι:4)
           Αποθαρρυμένος -  (Ησαΐας ιθ:3)
           Ξεχασμένος ή λυπημένος -  (Ησαΐας νδ:6)
           Εξοργισμένος - (Ιεζεκιήλ γ:14)
           Στενοχωρημένος - (Δανιήλ ζ:15), (Δευτερονόμιο β:30)
           Σε αμφισβήτηση - (Μάρκος ια:23 Λουκάς κδ:25)
           Υπεροπτικός - (Παροιμίες ις:18) (Β΄ Κορινθίους ζ:1).
Π.Δ. -Δημοτική- ΓΕΝΕΣΗ Π.Δ. -Δημοτική- ΕΞΟΔΟΣ Π.Δ. -Δημοτική- ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ Π.Δ. -Δημοτική- ΑΡΙΘΜΟΙ Π.Δ. -Δημοτική- ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ Π.Δ. -Δημοτική- ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ Π.Δ. -Δημοτική- ΚΡΙΤΑΙ Π.Δ. -Δημοτική- ΡΟΥΘ Π.Δ. -Δημοτική- ΣΑΜΟΥΗΛ Α Π.Δ. -Δημοτική- ΣΑΜΟΥΗΛ Β Π.Δ. -Δημοτική- ΒΑΣΙΛΕΩΝ Α Π.Δ. -Δημοτική- ΒΑΣΙΛΕΩΝ Β Π.Δ. -Δημοτική- Α ΧΡΟΝΙΚΩΝ Π.Δ. -Δημοτική- Β ΧΡΟΝΙΚΩΝ Π.Δ. -Δημοτική- ΕΣΔΡΑΣ Π.Δ. -Δημοτική- ΝΕΕΜΙΑΣ Π.Δ. -Δημοτική- ΕΣΘΗΡ Π.Δ. -Δημοτική- ΙΩΒ Π.Δ. -Δημοτική- ΨΑΛΜΟΙ Π.Δ. -Δημοτική-ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ Π.Δ. -Δημοτική- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ Π.Δ. -Δημοτική- ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ. -Δημοτική- ΗΣΑΙΑΣ Π.Δ. -Δημοτική- ΙΕΡΕΜΙΑΣ Π.Δ. -Δημοτική- ΘΡΗΝΟΙ Π.Δ. -Δημοτική- ΙΕΖΕΚΙΗΛ Π.Δ. -Δημοτική- ΔΑΝΙΗΛ Π.Δ. -Δημοτική- ΩΣΗΕ Π.Δ. -Δημοτική- ΙΩΗΛ Π.Δ. -Δημοτική- ΑΜΩΣ Π.Δ. -Δημοτική- ΑΒΔΙΟΥ Π.Δ. -Δημοτική- ΙΩΝΑΣ Π.Δ. -Δημοτική- ΜΙΧΑΙΑΣ Π.Δ. -Δημοτική- ΝΑΟΥΜ Π.Δ. -Δημοτική- ΑΒΒΑΚΟΥΜ Π.Δ. -Δημοτική- ΣΟΦΟΝΙΑΣ Π.Δ. -Δημοτική- ΑΓΓΑΙΟΣ Π.Δ. -Δημοτική- ΖΑΧΑΡΙΑΣ Π.Δ. -Δημοτική- ΜΑΛΑΧΙΑΣ Δευτ/κά Π.Δ. ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ Δευτ/κά Π.Δ. ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΙΣΑΓΩΓΉ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 01 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 02 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 03 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 04 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 05 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 06 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 07 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 08 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 09 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 14 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28 Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Α Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Β Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Γ Κ.Δ. -Δημοτική- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Δ. -Δημοτική- THE READER Κ.Δ. -Δημοτική- Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ